Acuerdos que se someten a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas


Barcelona, 28 de maig de 2015.-  Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.