Convocatòria i ordre del dia de la junta d'accionistes 2022

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 29 d'abril de 2022, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a la Mútua General d'Assegurances, carrer Entença, 325-335 de Barcelona, el 9 de juny de 2022 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 10 de juny de 2022, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

El consell d'administració ha acordat possibilitar també l'assistència telemàtica a la junta general ordinària d'accionistes, permetent a aquells accionistes que així ho desitgin assistir-hi i participar-hi mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el previst en els estatuts socials («EESS») i en el reglament de la junta general d'accionistes. Així mateix, es recorda als accionistes que si ho desitgen també podran exercir els seus drets de vot i delegació a través de mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la junta general en els termes establerts en el present anunci de convocatòria i en les regles de participació telemàtica, i de vot i delegació a distància a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

Es comunica als accionistes que, segons l'experiència d'anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, el divendres 10 de juny a les 12:00 hores.

La Societat continuarà monitoritzant la situació sanitària existent i, en el moment de la celebració de la junta, adoptarà les mesures d'higiene i prevenció que permeti la normativa vigent, així com les que s'estableixin en el recinte on se celebri la junta, amb el propòsit de salvaguardar els interessos generals i la salut de les persones, i, en cas necessari, actualitzarà la informació continguda en el present anunci de convocatòria.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,