Convocatòria i ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes 2021

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell dadministració dErcros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), a la reunió del 30 d'abril de 2021, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica al domicili social (Av. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 10 de juny de 2021 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, l'11 de juny de 2021, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria. Es comunica als accionistes que, segons l'experiència dels anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, el divendres 11 de juny a les 12.00 hores.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,