Convocatòria i ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes de 2020

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la reunió del 29 d'abril de 2020, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà al domicili social (situat a l’Avinguda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 4 de juny de 2020 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 5 de juny de 2020, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria («la junta»).

Es comunica als accionistes que, segons l'experiència d'anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, el divendres 5 de juny a les 12:00 hores.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,