Convocatòria i ordre del dia de la junta d'accionistes 2019

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d’administració d’Ercros, SA («Ercros» o «la Societat»), en la reunió del 25 d’abril de 2019, ha acordat convocar la junta general ordinària d’accionistes, que se celebrarà a la Mútua General d’Assegurances, carrer Entença, 325-335 de Barcelona, el 13 de juny de 2019 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 14 de juny del 2019, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Ercros informa als accionistes que, d’acord amb l’experiència d’anys anteriors, la celebració de la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria, és a dir, el divendres 14 de juny a les 12:00 hores.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada