Convocatòria i ordre del dia de la Junta General Extraordinària d'Accionistes

Barcelona
Partint del contingut del requeriment presentat per accionistes titulars del 3,28% del capital social i en exercici de les seves competències, el Consell d'Administració, reunit el 7 d'octubre de 2016, ha convocat una Junta General Extraordinària que se celebrarà a la MGS, Seguros y Reaseguros, S.A., carrer Entença, 325-335 de Barcelona, el dia 14 novembre de 2016 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el dia 15 de novembre de 2016, en segona convocatòria, en els mateixos lloc i hora.

Convocatòria completa en el següent arxiu :

 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.