Convocatòria i ordre del dia de la junta de 2023

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 28 d'abril de 2023, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a l’Auditori de Uría Menéndez, avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, el 15 de juny de 2023 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 16 de juny de 2023, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

El consell d'administració ha acordat possibilitar també l'assistència telemàtica a la junta general ordinària d'accionistes, permetent a aquells accionistes que així ho desitgin assistir-hi i participar-hi mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el previst en els estatuts socials («EESS») i en el reglament de la junta general d'accionistes. Així mateix, es recorda als accionistes que si ho desitgen també podran exercir els seus drets de vot i delegació a través de mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la junta general en els termes establerts en el present anunci de convocatòria i en les regles de participació telemàtica, i de vot i delegació a distància a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.