Convocatòria i ordre del dia de la junta de 2023

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 28 d'abril de 2023, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a l’Auditori de Uría Menéndez, avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, el 15 de juny de 2023 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 16 de juny de 2023, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

El consell d'administració ha acordat possibilitar també l'assistència telemàtica a la junta general ordinària d'accionistes, permetent a aquells accionistes que així ho desitgin assistir-hi i participar-hi mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el previst en els estatuts socials («EESS») i en el reglament de la junta general d'accionistes. Així mateix, es recorda als accionistes que si ho desitgen també podran exercir els seus drets de vot i delegació a través de mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la junta general en els termes establerts en el present anunci de convocatòria i en les regles de participació telemàtica, i de vot i delegació a distància a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,