Dilluns, 26 de gener, començaran a cotitzar les noves accions d'Ercros

23 de gener de 2015.- Ercros, SA, de conformitat amb el que estableix l'article 82 de la Llei del Mercat de Valors, comunica que amb data d'avui s'ha completat l'expedient d'admissió a negociació de les 1.802.880 accions ordinàries, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna, emeses com a conseqüència de l'ampliació de capital aprovada pel Consell d'Administració de l’11 de desembre de 2014, en virtut de la delegació de facultats realitzada per la Junta General Ordinària d'Accionistes de data 27 de juny de 2014, a l’empara del que preveuen els articles 297.1 i 506 de la Llei de Societats de Capital.

Per això, està previst que a partir del proper dilluns, 26 de gener de 2015, les noves accions estiguin admeses a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària.

Després de l'operació, el capital social d'Ercros tindrà un import de 34.225.941,30 euros i estarà representat per 114.086.471 accions.


  Descarregar document


 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.