El BEI dóna suport a l'estratègia d'innovació, descarbonització i modernització d'Ercros amb 40 milions d'euros

Activitat de la companyia
Barcelona
  • El finançament impulsarà l'estratègia d'Ercros de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 39% l'any 2025.
  • El suport del BEI ha de consolidar la posició competitiva de l'empresa.
  • L'acord compta amb el suport del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE).

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i Ercros, companyia química domiciliada a Barcelona i líder al sector a Espanya, han signat avui un acord per finançar amb 40 milions d'euros les inversions d'Ercros en investigació, desenvolupament i innovació (R+D +i), digitalització, descarbonització i modernització de les seves principals instal·lacions. Les inversions s’emmarquen en el pla estratègic Pla 3D que Ercros ha engegat per al període 2021-2025. El préstec del BEI està recolzat per la garantia del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE), el pilar principal del Pla d'Inversions per a Europa.

El finançament atorgat pel BEI donarà suport a Ercros en la consecució de l'objectiu de reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 39% el 2025, respecte de les emissions del 2020, a través de la millora de la seva eficiència energètica i de l'ús d'energies renovables. També contribuirà a consolidar el lideratge de la companyia amb la implantació de millores operatives i el desenvolupament de nous productes.

Concretament, el préstec del BEI finançarà nombroses actuacions del programa d'inversions que Ercros durà a terme per a augmentar la seguretat de les seves instal·lacions, desenvolupar processos productius més eficients i amb emissions més baixes, i impulsar el desenvolupament de nous productes biodegradables o que facin servir materials reciclats en la seva composició.

El vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix, ha assegurat: “Gràcies al suport de la banca de la UE, Ercros incorporarà les últimes tecnologies per continuar liderant el seu sector. Finançar l'estratègia d'innovació, modernització i descarbonització d'Ercros és un senyal important per donar suport a la competitivitat de la indústria química europea i demostrar una vegada més el compromís del BEI amb la lluita contra el canvi climàtic i el creixement sostenible.”

El Comissari Europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, ha afirmat: "El Pla d'Inversions per a Europa continua donant resultats. Rebem amb satisfacció l'acord entre el BEI i Ercros, que ajudarà a que aquesta empresa pugui contribuir a la transició digital i climàtica a Europa El finançament addicional permetrà a Ercros reduir significativament les seves emissions ja el 2025, alhora que modernitzarà les seves instal·lacions i processos per obtenir productes millors, més segurs i més respectuosos amb el medi ambient, d'acord amb el Pacte Verd Europeu."

Per la seva banda, el president i CEO d'Ercros, Antoni Zabalza Martí, ha agraït al BEI el suport que presta a la indústria europea per a millorar la seva competitivitat i sostenibilitat. “Amb el suport del BEI –ha explicat Ercros disposarà dels recursos adequats per a accelerar la seva transformació en una empresa sostenible a través de la diversificació de la seva estructura productiva, de la seva transformació digital i de l'adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments de descarbonització de lagenda europea per frenar el canvi climàtic”.

Informació general:

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és la institució de finançament a llarg termini de la Unió Europea els accionistes de la qual són els Estats membres. El BEI facilita finançament a llarg termini a projectes d'inversió viables per tal de contribuir a l'assoliment dels objectius de la política de la UE.

El Grup BEI ha adoptat recentment el seu "Full de Ruta del Banc del Clima" per tal de complir el seu ambiciós programa de suport a les inversions en favor de l'acció climàtica i la sostenibilitat mediambiental, per valor d'1 bilió d'EUR en el decenni que acaba el 2030, i d'aportar més del 50% dels finançaments del BEI en favor de l'acció climàtica i la sostenibilitat mediambiental d'aquí al 2025. Així mateix, com a part del Full de Ruta, a partir de començaments del 2021 totes les noves operacions del Grup BEI s'ajustaran als objectius i principis de l'Acord de París.

El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) és el pilar principal del Pla d'Inversions per a Europa. Proporciona garanties de primeres pèrdues, la qual cosa fa possible que el BEI pugui invertir en més projectes que sovint porten associat un risc més gran. Els projectes i acords aprovats per al seu finançament en el marc del FEIE han mobilitzat fins ara 546 milions d'euros en inversions, dels quals una quarta part es destina a projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Ercros és un grup industrial espanyol, que és líder a la majoria dels mercats en què opera. La seva activitat està centrada en la fabricació i venda de productes químics i farmacèutics (API). Els principis que la guien són el manteniment de la seguretat de les seves instal·lacions i la salut dels seus treballadors, el respecte pel medi ambient, la millora de la qualitat dels seus productes, i l’acceptació d’un diàleg obert i transparent amb la societat. Compta amb 10 centres de producció, on treballen més de 1.300 persones i exporta al voltant de la meitat de les seves vendes a uns 80 països repartits per tot el món.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.