El consell d'administració d'Ercros aprova la reelecció d'Antonio Zabalza com a president d'Ercros

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració de la Societat ha aprovat, avui 5 de juny de 2020, per unanimitat la reelecció d'Antoni Zabalza Martí, com a president i conseller delegat de Ercros, després de la seva reelecció com a conseller executiu per part de la junta general ordinària d'accionistes, que ha tingut lloc avui.

En aquesta junta d'accionistes, també s'ha reelegit a la consellera independent, Lourdes Vega Fernández, i als consellers externs, Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo; a més de nomenar com a conseller dominical a Joan Casas Galofré.

El consell d'administració posterior a la junta ha designat així mateix els membres que composaran les comissions de gestió i control creades en el seu si:

  • La comissió d'auditoria estarà presidida per la Sra. Vega i tindrà com a vocals la Sra. Carme Moragues Josa, consellera independent, i el Sr. Roldán.
  • La comissió de nomenaments i remuneració estarà presidida per la Sra. Moragues i tindrà com a vocals la Sra. Vega i el Sr. Sánchez.

D'altra banda, el consell d'administració ha acordat la creació en el seu si d'una nova comissió d'estratègia i inversions, que estarà presidida pel Sr. Zabalza i tindrà com a vocals el Sr. Casas i la Sra. Moragues.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.