Ercros amplia en 10 milions d'euros les inversions del Pla Act

Barcelona
Ercros ha ampliat en 10 milions d'euros, fins als 63,7 milions d'euros, l'import de les actuacions previstes en el Pla d'adaptació al canvi tecnològic («Pla Act»), que abasta el període 2016-2020 i que estan sent executades segons el calendari previst.El Pla Act defineix l'estratègia d'Ercros per fer front al canvi tecnològic derivat de la prohibició de produir clor amb tecnologia de mercuri, a partir de l’11 de desembre del 2017, que és la data màxima imposada per la Unió Europea per al cessament d'aquesta tecnologia.

El pla també determina les inversions per ampliar la capacitat de producció de clor de les plantes que actualment operen amb tecnologia de membrana, que està considerada per la normativa europea com a millor tecnologia disponible («MTD») i, per tant, no està afectada per la prohibició.

L'augment del cost del pla respon al major augment de la capacitat de producció de clor amb tecnologia de membrana a la fàbrica de Vila-seca I, fins a completar les 120.000 t/any contemplades en l'autorització ambiental integrada, donades les millors perspectives de mercat .


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.