Ercros efectuarà el repartiment de dividend per un import de 0,05 euros bruts per acció el proper 17 de juny

Junta d'accionistes
Barcelona

Com a continuació a les comunicacions d'altra informació rellevant número 594 i 2.578, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2019 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2019, per un import de 0,05 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 17 de juny.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada