Ercros i els sindicats arriben a un acord per a la reestructuració de personal

Barcelona
La direcció d'Ercros i els representants dels treballadors han arribat a un acord sobre la reestructuració de personal derivada de la prohibició europea d'usar la tecnologia de mercuri en el procés de producció de clor.


Finalment, el nombre de persones incloses en la reestructuració és de 105, de les quals 43 pertanyen a la fàbrica de Flix; 34, a la fàbrica de Cardona; i 28, al Complex de Tarragona.

El cost estimat de l'aplicació de l'acord puja a 11 milions d'euros.

Segons el pla social que acompanya l'acord, totes les persones que vegin extingit el seu contracte tindran l'oportunitat de ser recol·locades en altres centres del Grup en virtut de les 149 sol·licituds de jubilació parcial voluntària que s’han rebut.

Atès que l'objectiu del pla social és promoure la màxima recol·locació possible, l'acord contempla un paquet d'indemnitzacions addicionals a la indemnització bàsica que percebran els treballadors afectats (20 dies per any treballat, amb un màxim d'1 any), que pot arribar a fins als 33 dies per any treballat, amb un màxim de 2 anualitats més 14.000 euros, per a qui l'acceptació de l'oferta de treball d'Ercros li suposi canviar de residència.

A aquelles persones que optin per no acceptar l'oferta de recol·locació, si aquesta implica un canvi de residència, se'ls abonarà un import addicional en funció de la distància entre el centre ofert i el seu centre de treball actual, fins a un màxim de 20.000 euros.

Els primers contractes s'extingiran a partir de l’11 de desembre de 2017, que és la data en què ha de cessar l'activitat de les plantes afectades per la prohibició, i els últims el 31 de desembre de 2019, que és quan es preveu que finalitzarà el desmantellament de les instal·lacions tancades.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.