Ercros informa de la compra de 81.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 9962 publicada l'11 de juny de 2021, la Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 de juliol i el 9 d’agost de 2021, ha dut a terme la compra de 81.000 accions pròpies.

En l’actualitat, la Societat posseeix 1.536.037 accions en autocartera (1,52%).

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,