Ercros informa sobre la compra de 165.620 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 17 i el 23 d’abril de 2020, ha portat a terme la compra de 165.620 accions pròpies.

Des de l’inici d’aquest programa fins ahir, la Societat ha desemborsat 8.735 milers d’euros, import que completa el payout previst amb càrrec al benefici de 2019. En l’actualitat, la Societat posseeix 3.944.584 accions en autocartera per a amortitzar, que equivalen al 3,76% del capital social.

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 17 i el 23 d’abril de 2020:

Data

N. accions

€/acció

17/04/2020

25.000

2,494 €

20/04/2020

42.000

2,554 €

21/04/2020

33.720

2,662 €

22/04/2020

30.000

2,678 €

23/04/2020

34.900

2,691 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,