Ercros informa sobre la compra de 681.278 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 de febrer i el 2 de març de 2020, ha portat a terme la compra de 681.278 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.229.668 accions en autocartera (1,17 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 21 de febrer i el 2 de març de 2020:

Data

N. accions

€/acció

21/02/2020

60.000

2,448 €

24/02/2020

111.798

2,298 €

25/02/2020

61.000

2,251 €

26/02/2020

125.610

2,269 €

27/02/2020

134.432

2,247 €

28/02/2020

86.392

2,271 €

02/03/2020

102.046

2,233 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,