Ercros inicia les negociacions per a la reestructuració del personal

Barcelona
Ercros ha iniciat avui el procés de negociació amb els representants dels treballadors per acordar la reestructuració de personal derivada del tancament de les plantes de producció de clor amb tecnologia de mercuri de les fàbriques de Flix i Vila-seca I, així com el tancament de la fàbrica de Cardona que és la que subministra matèria primera (clorur sòdic) a aquestes plantes.El nombre d'afectats és de 132 persones, 34 de les quals pertanyen a la fàbrica de Cardona; 48, al Complex de Tarragona; i 50, a la fàbrica de Flix.

Ercros està en condicions d'oferir recol·locació en altres centres del Grup a les persones afectades ja que el nombre de sol·licituds de jubilació parcial voluntària que ha rebut és de 145.

El tancament de les plantes s'ha de fer abans de l’11 de desembre de 2017 en compliment de la Decisió d'Execució de la Comissió Europea («CE»), de 9 de desembre de 2013, que conté les conclusions sobre les millors tecnologies disponibles («MTD») per a la producció de clor i on queda prohibit l'ús de la tecnologia de mercuri a partir de la data esmentada.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.