Ercros obté un benefici de 24 milions

Barcelona
Ercros ha finalitzat el primer semestre de 2017 amb un benefici de 23,96 milions d'euros, un 22% superior a l'obtingut en el mateix període de l'any passat.

La millora del benefici d'aquest primer semestre en comparació amb l'obtingut en el mateix període de 2016 és especialment rellevant per haver-se produït en un context de forta pujada del preu de les principals matèries primeres i és indicativa de la bonança mostrada pels nostres mercats.

En els sis primers mesos de 2017, la xifra de negocis ha arribat als 355,86 milions d'euros, un 13,2% més que l'obtinguda en el primer semestre de 2016. Aquest augment s'explica per la fortalesa de la demanda, especialment la del mercat interior, i per la millora de marges.Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.