Ercros obté un benefici de 9,42 milions d'euros

Barcelona 3 de maig de 2018. - Ercros ha conclòs el primer trimestre del 2018 amb un benefici de 9,42 milions d'euros, un 2% més que l'obtingut en el mateix període de l'exercici anterior.

Després del cessament de les plantes electrolítiques amb tecnologia de mercuri, a finals de 2017, aquest ha estat el primer trimestre que tota la producció de clor-sosa s'ha realitzat mitjançant tecnologia de membrana procedent de les plantes ja existents i de les noves que han entrat en funcionament entre finals de 2017 i principis de 2018.

La reducció de capacitat, així com el calendari d'entrada en funcionament d'aquestes noves plantes, ha fet que en aquest primer trimestre de l'any, tal com estava previst, s'hagi produït menys clor que en el mateix trimestre de l'any anterior. Tot i això, el benefici ha augmentat gràcies a la fortalesa de la majoria dels nostres mercats, que és especialment destacable en el cas de la sosa càustica. El 2018, aquest producte està aconseguint fins i tot superar la forta escalada de preus iniciada l'any passat (+75,5%). La causa d'aquest encariment és la bona marxa de l'economia en general però també la disminució global de l'oferta com a conseqüència de la reducció de capacitat experimentada a Europa arran del canvi de tecnologia.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.