Ercros preveu invertir 28 milions d'euros a la fàbrica de Sabiñánigo

Sabiñánigo

En el marc de la visita de la consellera d'Economia, Indústria i Ocupació del Govern d'Aragó, Marta Gastón, a la fàbrica de Sabiñánigo, Ercros ha anunciat el pla d'inversions d'aquest centre que preveu actuacions per un import total de 28 milions d'euros per al període 2016-2020.

 


El principal projecte que contempla el pla és la construcció d'una planta de producció de clor i sosa càustica mitjançant electròlisi de membrana, tecnologia que està considerada com a MTD (millor tecnologia disponible). La capacitat anual de producció de sosa serà de 15.000 tones, la qual cosa permetrà satisfer la major part de les necessitats de consum de sosa de la planta d’ATCC del mateix centre i evitar, en la mateixa mesura, el transport d'aquest producte fins a Sabiñánigo.

Conjuntament amb la sosa, la nova planta permetrà obtenir 14.000 tones anuals addicionals de clor. Una part d'aquest clor es farà servir per fabricar àcid clorhídric i la resta permetrà satisfer les necessitats addicionals de la planta d’ATCC quan aquesta s'ampliï. L'hidrogen coproduït permetrà fabricar 2.100 tones anuals addicionals d'amoníac d'alta puresa.

El segon gran projecte previst és l'ampliació de la capacitat de la planta d’ATCC, que ara està al 100% de la seva capacitat, des de les 22.000 t/any actuals fins a les 28.000 t/any. Aquesta serà la segona ampliació d'aquesta planta, després que el 2013 augmentés la seva capacitat des de les 16.000 t/any fins a la capacitat actual. L’ATCC és un derivat del clor que s'utilitza en la desinfecció de l'aigua de les piscines, un mercat en el que Ercros és el quart fabricant del món i primer d'Europa.

En els darrers 10 anys, s'han dut a terme inversions a la fàbrica de Sabiñánigo per un import de 30 milions d'euros. A més de l'ampliació de la planta d’ATCC ja esmentada, s'ha dut a terme la reconversió a la tecnologia d'electròlisi de membrana de la planta de producció de clor-potassa i l'ampliació de la capacitat de producció de clorit sòdic, entre d’altres projectes.

La visita a les instal·lacions de Sabiñánigo ha comptat també amb la presència del director general d'Economia del Govern d'Aragó, Luis Fernando Lanaspa; de l'alcalde d'aquesta localitat, Jesús Lasierra; del director de la divisió de química bàsica d'Ercros, Agustín Franco, i del director de la fàbrica, Luís Gállego.

A la fàbrica d'Ercros a Sabiñánigo treballen 204 persones, l'activitat de la qual està centrada en la producció de clor i els seus derivats (ATCC i hipoclorit sòdic), potassa càustica i carbonat potàssic, clorat sòdic i clorit sòdic, amoníac i aigua oxigenada. A més la fàbrica compta amb un departament de R+D+i, que és el responsable de nombrosos avenços tècnics en el tractament de l'aigua de les piscines, com són les tabletes d’ATCC lliures d'àcid bòric i la microencapsulació d'additius en les tabletes d’ATCC.


 
 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.