Ercros preveu invertir 54 milions d'euros per adaptar-se al tancament de les electròlisi amb tecnologia de mercuri

Barcelona, 10 de maig de 2016. - Ercros ha presentat el Pla d'Adaptació al Canvi Tecnològic (Pla Act), que preveu inversions per import de 53,7 milions d'euros, l'objectiu del qual és reorganitzar l'activitat de la companyia després del tancament de les plantes de producció de clor mitjançant tecnologia de mercuri i el cessament en el consum de clor del seu principal client, tot això a partir de 2018, per tal d'arribar a un ebitda estimat de 48 milions d'euros.

Davant l'alternativa de reconvertir en la seva totalitat la capacitat actual de producció de clor amb mercuri (213.000 t/any), amb una inversió estimada de 180 milions d'euros, i l'alternativa de tancar aquesta capacitat sense adoptar cap mesura compensatòria, amb una reducció de l'ebitda actual estimada en 22 milions d'euros, Ercros ha optat per una solució intermèdia: incrementar en 45.000 t/any la capacitat de les seves plantes de clor que ja operen amb tecnologia de membrana (admesa com la millor tecnologia disponible), fins a arribar a les 130.000 t/any, en coherència amb la demanda prevista a partir de 2018 i donant compliment a l'obligació legal europea de tancar les plantes que operen amb tecnologia de mercuri.

La inversió total requerida per dur a terme el Pla (de 53,7 milions d'euros) és significativament menor que els 180 milions d'euros que es requeririen per reconvertir a membrana la totalitat de l'actual capacitat de producció de clor i permetrà no només evitar la pèrdua de ebitda comentada sinó aconseguir una millora de 5 milions d'euros, fins a arribar als 48 milions d'euros d'ebitda.

El Pla Act comprèn el període 2016-2020 i inclou un paquet d'inversions d'alt rendiment (amb un període de retorn mig de 2 anys), que poden posar-se en marxa de forma modular i ràpida, amb costos fixos addicionals pràcticament nuls. Ercros preveu finançar aquestes inversions principalment mitjançant recursos generats per la pròpia empresa (78%) i, en menor mesura, a través de finançament extern (22%).

Després de les actuacions previstes en el Pla Act, s'haurà reduït la capacitat de producció de clor en un 56%, si bé tota la capacitat serà amb tecnologia de membrana. El canvi de tecnologia comportarà així mateix un significatiu estalvi en el consum d'electricitat.

El Pla també contempla altres actuacions, detallades en el quadre adjunt, que persegueixen augmentar la capacitat de fabricació: (i) d'aquells productes les instal·lacions dels quals estan pròximes a arribar al 100% de la seva actual capacitat, com passa amb diversos principis actius farmacèutics, amb les pastilles de clor per a piscines i amb productes de la Divisió de Química Intermèdia, i (ii) d'aquells productes derivats del clor l'oferta dels quals podria baixar arran de la reestructuració general del sector.

La nova Ercros que emergirà després del Pla Act seguirà operativa, o fins i tot augmentarà la seva presència, en els mercats en els quals actualment està activa, i comptarà amb una cartera de clients més equilibrada i orientada a productes de més valor afegit. A més, la menor dependència de l'electricitat i dels productes relacionats amb el clor reduirà l'actual sensibilitat del seu ebitda al cicle econòmic. Ercros, a més de seguir sent una companyia poc endeutada, disposarà de plantes renovades, eficients i competitives, i ben situades respecte dels seus mercats i de l'accessibilitat als seus inputs. En resum, la nova Ercros tindrà una mida més petita, però serà més rendible i solvent.


 Descarregar document


Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.