Ercros preveu obtenir un benefici de 17 milions el primer semestre

Barcelona
Ercros preveu obtenir un ebitda de 33 milions d'euros i un benefici de 17 milions d'euros en els sis primers mesos de 2016. Aquesta previsió duplica l'ebitda i més que triplica el benefici del primer semestre de 2015.L'estimació de l'empresa s'ha realitzat en base als resultats tancats del mes d'abril i la visibilitat del mercat a la resta del segon trimestre. Abril, amb un ebitda de 6,40 milions d'euros i un benefici de 3,81 milions d'euros, ha confirmat la solidesa de la millora iniciada a l'exercici 2015 i dels bons resultats del primer trimestre de 2016. D'altra banda, la visibilitat que ens ofereix l'entorn econòmic dels mercats en què es desenvolupa Ercros, en termes de preus de matèries primeres, tipus de canvi i nivells de facturació, referma la certesa de la previsió pel que resta de semestre. 

Aquesta previsió és rellevant per al mercat en la mesura que confirma que el context econòmic de la companyia és coherent amb la dimensió del pla d'inversions comunicat el passat 10 de maig. La posada en funcionament del pla consolidarà la posició que des de fa dues dècades Ercros manté com a primer productor espanyol de clor amb tecnologia de membrana, dotarà les plantes ja existents de major capacitat i les farà més eficients i rendibles.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.