Ercros preveu obtenir un benefici de 23 milions en el primer semestre

Barcelona
Ercros preveu obtenir un ebitda de 37 milions d'euros i un benefici de 23 milions d'euros en els sis primers mesos de 2017. Aquesta previsió suposa incrementar un 9,5% l'ebitda i un 17,1% el benefici del primer semestre de 2016.L'estimació s'ha realitzat sobre la base dels resultats tancats el mes de maig i la visibilitat del mercat al juny. En el segon trimestre del present exercici s'està mantenint un perfil d'activitat en línia amb el dels tres primers mesos de l'any, en què la fortalesa mostrada per la majoria dels nostres mercats ha permès consolidar el volum de vendes. Així mateix, l'augment dels preus dels nostres productes ha propiciat una millora en els marges, fins i tot en l'actual context de pujada del cost dels principals subministraments i aprovisionaments.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.