Ercros preveu obtenir un benefici de 27 milions en el primer semestre

Barcelona
Ercros preveu obtenir un ebitda de 41 milions d'euros i un benefici de 27 milions d'euros en els sis primers mesos de 2018. Comparant amb el primer semestre del 2017, aquesta previsió implica un increment de l'ebitda del 6,4% i del resultat del període del 12,7%.
L'estimació, que s'ha realitzat sobre la base dels resultats tancats al mes de maig i la visibilitat del mercat al juny, reflecteix el manteniment del perfil d'activitat del primer trimestre de l'any i de la favorable situació dels principals mercats en què Ercros opera. Així mateix, i tot i que la segona meitat de l'any inclou els mesos d'agost i desembre, que són estacionalment baixos, la millora estimada permet visualitzar un bon resultat per al conjunt de l'any 2018.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.