Ercros renova l'acord de finançament sindicat

Barcelona
Ercros i un pool d'entitats financeres van arribar el passat divendres 27 a un acord per renovar, al seu venciment, la línia de finançament de circulant que disposava, per un import de 102,14 milions d'euros, instrumentada mitjançant un contracte de factoring sindicat que anticipa comptes a cobrar de clients.La durada de l'actual línia de factoring és de tres anys més uns altres dos renovables anualment. Les entitats financeres signants del nou contracte són BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Credit Agricole, Banc Sabadell i Caixabank.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.