Ercros signa un acord de titulització amb Finacity de 12 milions de dòlars

Barcelona
Ercros i Finacity Corporation, han signat un contracte de factoring per import de 12 milions de dòlars, per a un període de tres anys (2016-2019), que anticipa a Ercros comptes a cobrar de clients en dòlars.Aquesta nova línia de finançament ajudarà a l'empresa a emprendre les actuacions previstes per al 2016 i 2017 en el nou pla d'inversions i ve a complementar altres vies de finançament ja disponibles, la principal de les quals és la línia de factoring amb recurs sindicat, subscrit amb un pool d'entitats financeres per al període 2014-2017, que també anticipa comptes a cobrar de clients, en aquest cas en euros, per un import màxim de 102,15 milions d'euros.

La millora de la posició financera d'Ercros ja es va fer patent en els resultats de l'exercici 2015 i, sobretot, del primer trimestre de 2016, que reflecteixen de forma clara la important millora de la solvència de la societat i de la seva capacitat per fer front als seus deutes. Al 31 de març de 2016, el deute financer net, de 86,14 milions d'euros, representava només 2 vegades l'ebitda acumulat dels darrers 12 mesos, que era de 43,31 milions d'euros.

Finacity Corporation és una societat financera americana, especialista en estructuració i subministrament de programes de finançament dels mercats de capitals que actua en 165 països.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.