Estimació de l'impacte per a Ercros de la prohibició de l'ús de tecnologia de mercuri i el tancament de la planta de Covestro a partir del desembre de 2017

Com ja ha anat informant Ercros en els seus comptes anuals, la Unió Europea ha prohibit, a partir de l’11 de desembre de 2017, l'ús de tecnologia de mercuri en la producció de clor i sosa càustica, fet aquest que coincideix en el temps amb la decisió del tancament de la planta d’MDI anunciada per Covestro (abans Bayer). Atès que Covestro és el principal consumidor de clor de la fàbrica de Vila-seca I, el tancament de la seva planta fa innecessària la inversió que Ercros hauria d'emprendre per substituir la tecnologia de mercuri, que actualment representa el 100% de la capacitat de producció de clor de la fàbrica de Flix i el 70% de la capacitat de la fàbrica de Vila-seca I.
D'aquesta manera, Ercros veurà reduïda la seva producció total de clor (així com la de la sosa càustica co-produïda) en un 55%, fet que comportarà una disminució en el mateix percentatge del consum d'energia elèctrica, de manera que l'ebitda de la companyia reduirà la seva sensibilitat a aquest cost que ha augmentat significativament en els darrers anys. El menor consum d'energia elèctrica permetrà alliberar avals financers i els dipòsits que els garanteixen, per import d'uns 8 milions d'euros, que aportaran una liquiditat extra a la companyia per abordar els costos de l'ajust que haurà de dur a terme.

Per tot això, Ercros haurà d'ajustar la seva estructura productiva i reduir la seva plantilla al voltant de 150 a 200 persones, i a aquest efecte s’ha de dotar d’una provisió d'uns 10 milions d'euros, previsiblement al tancament de l'exercici 2017, una vegada que el consell d'administració acordi executar les accions que consideri adequades. No serà necessari registrar cap deteriorament addicional en el valor dels actius afectats.

A partir de 2018, Ercros preveu una reducció de la facturació de l'ordre de 90 milions d'euros (un 15% de la facturació anual) i una reducció de l'ebitda ordinari en un rang que va dels 5 als 10 milions d'euros en funció dels ajustos de mercat que hi pugui haver a conseqüència de la prohibició de la tecnologia de mercuri. Ercros estima que aquest impacte és perfectament assumible ja que serà compensat pel creixent rendiment dels altres negocis del grup (divisions de química intermèdia i farmàcia), que estan incrementant la seva aportació als beneficis de la companyia, i per la continuïtat de l'entorn favorable derivat de (i) el tipus de canvi, (ii) la recuperació de la construcció i de l'economia en general, tant a Espanya com a Europa, i (iii) la reducció del cost del gas derivada de la reducció del preu del petroli. Aquest entorn, juntament amb les millores d'eficiència adoptades, ha contribuït a la tornada a la rendibilitat de la companyia el 2015.

Ercros seguirà mantenint la seva presència al mercat del clor i de la sosa càustica amb la producció procedent de les plantes del grup que ja han reconvertit la seva tecnologia, el 100% de la capacitat de producció de clor actual de la fàbrica de Sabiñánigo i el 30 % de la capacitat de producció de clor actual de la fàbrica de Vila-seca I, que totalitza 85.000 tones anuals.


 Descarregar document
Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.