Expediente C 35/16 de convocatoria registral de junta general extraordinaria de ERCROS, S.A.

<span class="s1">Barcelona

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.