Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'Exercici 2014


Barcelona, 27 de febrer de 2015. Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.