Informe d’auditoria, comptes anuals, memòria anual i informe de gestió de l’exercici de la societat individual de 2017


Barcelona 28 de febrer de 2018. -  Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.