Informe de gestió de la societat individual corresponent a l'exercici de 2015


Barcelona, 25 de febrer de 2016.-  Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.