Informe financer anual del 2022

Informació financera
Barcelona

Tota la informació economicofinancera i no financera de l'exercici

L'informe financer anual del 2022 conté els informes de gestió individual i consolidat, els informes d'auditoria individual i consolidat, els comptes anuals individuals i consolidats i l'informe de responsabilitat social empresarial – estat d'informació no financera.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,