Informes del consell d'administració sobre la justificació de la proposta de vot en contra dels punts 1, 2, 3, 4 i 5 del complement de convocatòria

Junta d'accionistes
Barcelona

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada