Informes del consell sobre propostes a la junta

Junta d'accionistes
Barcelona

Informes preceptius del consell sobre propostes a la junta

  • Informe del consell d'administració sobre la nova proposta de l'aplicació del resultat de l'exercici 2023 (punt 2n). 
  • Informe del consell d'administració sobre la proposta de nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la societat i del seu grup consolidat (punt 4t). 
  • Informe justificatiu del consell d'administració que acompanya les propostes de reelecció de consellers (punts 5è, 6è, 7è, 8è i 9è).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,