Informes preceptius del consell d'administració en relació amb les propostes d'acord que es proposen a la junta

Junta d'accionistes
Barcelona

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.