Intervenció del president a la junta d'accionistes del 2023

Junta d'accionistes
Barcelona

En la seva intervenció davant la junta, el president de l'empresa, Antonio Zabalza, ha destacat els resultats rècord que va obtenir Ercros el 2022, malgrat el fort xoc energètic causat per la guerra a Ucraïna, que va provocar un augment molt significatiu del cost de la energia i va reduir la competitivitat dels productors europeus. Segons Zabalza,” Ercros va ser capaç d'aprofitar la forta inèrcia de la demanda de productes químics per augmentar els seus marges, gràcies al manteniment d'una alta taxa d'utilització de la seva capacitat instal·lada i d'una presència constant als mercats en què opera”.

Zabalza va indicar que el 2023 "el mercat europeu de productes químics està experimentant una clara correcció a la baixa de preus i volums, que s'espera que continuï el tercer trimestre i que, amb una intensitat decreixent, s'allargui fins a finals de l'any", però va concloure manifestant l'expectativa que "2024 sigui un any de recuperació en què Ercros es beneficiï de l'esforç inversor emprès dins de les previsions del Pla 3D, amb un equip productiu modern i energèticament molt eficient".

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada