Intervenció del president a la junta ordinària d'accionistes 2022

Junta d'accionistes
Barcelona

Encarem el 2022 amb la ferma esperança de millorar els èxits de l'any anterior. Som conscients de l'existència i els potencials efectes dels riscos que avui condicionen l'activitat industrial al món i, en particular, a Europa, però confiem a poder-los gestionar satisfactòriament com en el passat ho hem fet en situacions semblants. I no oblidem que, fins i tot amb aquests riscos i la incertesa a ells associada, haurem d'emprendre accions importants per adaptar l'empresa al compliment dels objectius de sostenibilitat plantejats per la Unió Europea. La nostra resposta és el Pla 3D. Volem fer d'Ercros una empresa sostenible i preparada per fer front al futur en les millors condicions possibles.

Fes clic al següent document per llegir la intervenció del president a la junta ordinària d'accionistes 2022.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,