La Junta Extraordinària d'Ercros rebutja les propostes presentades per la minoria

Barcelona
La Junta General Extraordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ​​ha rebutjat els tres punts de l'ordre del dia que porten causa dels presentats per accionistes titulars del 3,28%, que, per considerar que es tractava de matèries que eren competència del Consell d'Administració, van quedar fora de l'ordre del dia de la Junta Extraordinària que es va celebrar el passat 29 de setembre.Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.