Nomenament de nous consellers i nova composició de les comissions

Barcelona, 10 de juny de 2016. - El consell d'administració d'Ercros, reunit després de la junta general ordinària d'accionistes celebrada avui a Barcelona -que, entre altres acords, ha aprovat la reelecció del conseller executiu, Sr. Antonio Zabalza Martí, i dels consellers emmarcats en la categoria d’«altres consellers externs», el Sr. Laureano Roldán Aguilar i el Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, així com el nomenament com a consellers independents del Sr. Jordi Dagà Sancho i la Sra. Lourdes Vega Fernández-, ha pres els següents acords:

- Nomenament del Sr. Antonio Zabalza Martí com a president i conseller delegat de la societat.

- Nomenament del conseller independent Sr. Jordi Dagà Sancho com a conseller coordinador.
 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.