Nota de resultats de l'exercici 2019

Informació financera
Barcelona

Ercros obté un ebitda de 61 milions i un benefici de 31 milions

  • El volum de productes venuts augmenta un 14,4%
  • El flux de caixa lliure puja a 28,1 M€
  • El deute financer net es redueix en 16 M€
  • Es compleixen els ràtios per a la retribució a l’accionista: el consell proposa un dividend de 0,05 €/acció
  • L’ebitda de l’exercici assoleix els 61 M€
  • L’ebitda del 4T 19 supera en 4,5 M€ al del 4T 18

 

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2019 i 2018

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,