Nota de resultats de l'exercici 2022

Informació financera
Barcelona

Ercros obté un ebitda de 143 milions i un benefici de 63 milions

  • El benefici de l'exercici 2022 va pujar a 63 milions d'euros, un 45,5% més gran que l'assolit el 2021.
  • Com a conseqüència, la retribució a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2022 serà la més alta donada per Ercros: un total de 32 milions d'euros, que es divideix entre un dividend en efectiu de 13 milions d'euros (15 cèntims d'euro per acció) i l'import de 19 milions d'euros dedicat a la recompra d'accions pròpies per amortitzar-les.
  • L'ebitda ajustat del 2022 va ser de 143 milions d'euros, un 52,3% superior a l'aconseguit el 2021.
  • Tot i el fort augment del cost de les energies, matèries primeres i transport, la fortalesa de la demanda durant part de l'any ha permès que l'augment del preu mitjà dels productes venuts per Ercros hagi superat de manera clara l'augment del cost variable unitari. La conjunció d'una presència activa de la companyia als mercats químics, juntament amb el manteniment d'una alta taxa d'ocupació de les plantes de producció, és la clau dels excel·lents resultats obtinguts el 2022.
  • Ercros manté una sòlida situació financera i disposa de 158 milions d'euros de liquiditat.
  • Ens fem partícips del consens generalitzat de les publicacions especialitzades que la marxa de la indústria química europea a la primera meitat del 2023 serà més fluixa que l'observada en el fort primer semestre del 2022. De manera gradual, aquesta situació s'hauria d'anar corregint al segon semestre de l ́any. Encara és molt aviat per poder oferir previsions més precises.

Compte de pèrdudes i guanys dels exercicis 2022 i 2021

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,