Nota de resultats del primer semestre del 2023

Informació financera
Barcelona

Ercros obté 45 milions d'ebitda i 16 milions de benefici

  • El primer semestre del 2023, Ercros obté una contribució de 145 milions, un ebitda de 45 milions i un benefici de 16 milions.
  • Aquests resultats compleixen l’avançament emès per Ercros el 14 de juny passat i s'han aconseguit malgrat una demanda europea de productes químics que continua mostrant signes de debilitat, amb mercats molt volàtils, sotmesos a una competència creixent i en ple ajustament a la baixa de preus i volums.
  • Ercros manté una situació financera sòlida, amb 130 milions d'euros de liquiditat.
  • Preveiem un segon semestre del 2023 més feble que el primer. El consens de les publicacions especialitzades és que la marxa de la indústria química europea el 2023 serà més fluixa que l'observada el 2022 i que s'hauria de corregir el 2024.
  • En tot cas, Ercros seguirà executant el Pla 3D, mantindrà la seva presència en tots els mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer semestre de 2023 i 2022

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,