Nota de resultats del primer trimestre del 2021

Informació financera
Barcelona

Ercros multiplica per 10 el seu benefici

  • El benefici d'Ercros del primer trimestre del 2021 (1T21) va ascendir a 8,72 milions d'euros, 10,6 vegades més gran que els 0,82 milions assolits en el mateix període de l'any anterior (1T20).
  • L'ebitda ajustat d’1T21 va ser de 21,32 milions d'euros, un 89% més que l'assolit a 1T20, que va ser d’11,30 milions. L'ebitda d’1T21 no només va ser més gran que el d’1T20, un període una mica afectat ja per la covid-19, sinó també que el d’1T19, quan la pandèmia encara no havia aparegut.
  • L'augment de l'ebitda ajustat des dels 11,28 milions d'euros d’1T20 fins als 21,32 milions d’1T21 obeeix principalment a la millora del preu dels productes venuts per Ercros, que supera àmpliament l'augment del cost variable mitjà.
  • Malgrat un entorn econòmic encara presidit per les restriccions sanitàries, Ercros manté una sòlida situació financera tot disposant de més de 60 milions d'euros de liquiditat.
  • El consell d'administració, en la reunió del 30 d'abril, va aprovar una nova política de retribució a l'accionista que estarà vigent en el període 2021-2024.
  • S'ha iniciat la recompra d'accions pròpies amb càrrec al payout de 2021. El 31 de març s’havien recomprat 480.523 accions per un import d’1,21 milions d'euros.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer trimestre del 2021 i del 2020

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,