Nota de resultats del primer trimestre del 2022

Informació financera
Barcelona

Ercros obté un benefici de 17 milions i un ebitda de gairebé 32 milions

  • El benefici del primer trimestre del 2022 ha estat de 17,2 milions d'euros, gairebé el doble que els 8,7 milions assolits durant el mateix període del 2021.
  • L'ebitda ajustat del primer trimestre del 2022 ha estat de 31,8 milions d'euros, un 49% superior als 21,3 milions assolits durant el mateix període del 2021.
  • Aquests resultats s'han obtingut malgrat el fort augment del cost de les energies, matèries primeres i transport, i gràcies a la capacitat mostrada per la companyia per satisfer la demanda dels seus productes.
  • En línia amb el que es va aconseguir a l'exercici 2021, la conjunció d'una presència activa de la companyia als mercats químics, juntament amb el manteniment d'una alta taxa d'ocupació de les plantes de producció, ha sigut la clau que explica els excel·lents resultats obtinguts el primer trimestre del 2022.
  • Amb les cauteles que la guerra d'Ucraïna i la situació internacional dels mercats energètics exigeixen, esperem que la primera meitat de l'exercici 2022 segueixi les pautes observades al llarg del 2021. Per a la segona meitat de l'any, la visibilitat és menor, raó per la qual és difícil avançar una previsió més concreta.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer trimestre del 2022 i del 2021

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,