Nota de resultats del primer trimestre del 2023

Informació financera
Barcelona

Ercros comença el 2023 amb bon resultats

  • El primer trimestre del 2023, Ercros ha mantingut la contribució en prop de 80 milions, ha obtingut un ebitda ajustat de 30 milions i ha aconseguit un benefici de 13 milions.

  • Aquests resultats s'han aconseguit malgrat una demanda europea que continua mostrant signes de feblesa, amb mercats molt volàtils i sotmesos a una competència creixent.

  • Ercros manté una situació financera sòlida, amb 162 milions d'euros de liquiditat.

  • Si la propera junta general d'accionistes així ho decideix, Ercros pagarà un dividend de 15 cèntims per acció, fet que suposarà un desemborsament per a l'empresa de 13,72 milions d'euros, i amortitzarà accions recomprades per un import de 18,76 milions d'euros. Una retribució total a l'accionista de 32,48 milions d'euros, el 50% del benefici del 2022 d'Ercros SA, que va ser de 64,97 milions d'euros.

  • El consens generalitzat de les publicacions especialitzades és que la marxa de la indústria química europea el 2023 serà més fluixa que l'observada el 2022. De manera gradual, aquesta situació s'anirà corregint el 2024. Haurem d'esperar a l'avanç del present exercici per poder oferir previsions més precises.

  • En tot cas, Ercros seguirà executant el Pla 3D, mantindrà la seva presència a tots els mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges.

 

Compte de pèrdudes i guanys del primer trimestre de 2023 i de 2022

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,