Nota de resultats del primer trimestre del 2024

Informació financera
Barcelona

Ercros obté un ebitda de 14 milions i un beneficio de 3 milions

  • En el primer trimestre del 2024, Ercros va obtenir una contribució de 65 milions, un ebitda ajustat de 14 milions i un benefici de 3 milions.
  • Aquests resultats es van aconseguir en un context d'ajust cíclic, amb una demanda europea que continua mostrant signes de debilitat i mercats molt volàtils i sotmesos a una forta competència.
  • Ercros manté una sòlida situació financera, amb 141 milions d'euros de liquiditat.
  • Si la pròxima junta general d'accionistes així ho decideix, Ercros pagarà un dividend de 9,6 cèntims per acció, la qual cosa suposarà un desemborsament per a l'empresa de 8,8 milions d'euros, el 32,7% del benefici del 2023 d'Ercros S. A., que va ser de 26,8 milions d'euros.
  • El consens generalitzat de les publicacions especialitzades preveu que la recuperació de la demanda de la indústria química europea es produirà al llarg de la segona meitat del 2024. Haurem d'esperar a que l’any estigui més avançat per poder oferir previsions més precises.
  • En tot cas, Ercros seguirà executant el Pla 3D per tal d’avançar en la digitalització i descarbonització dels seus processos i operacions, mantindrà la seva presència en tots els mercats on opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges. 

Compte de pèrdudes i guanys del primer trimestre de 2024 i de 2023
 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,