Nota de resultats del tercer trimestre del 2020

Informació financera
Barcelona

Ercros recupera tones i facturació 

  • Ercros recupera tones i facturació en el tercer trimestre de 2020.
  • La forta crisi econòmica associada a la COVID-19 no ha suposat una caiguda desmesurada de l'Ebitda d'Ercros.
  • La baixada de preus i volums de venda ha estat en gran mesura compensada per la reducció del preu dels aprovisionaments i subministraments.
  • Malgrat un entorn econòmic advers, Ercros manté una sòlida situació financera: té 63 milions d'euros de liquiditat; s'ha incrementat de forma significativa el seu flux de caixa lliure; i ha reduït el seu deute financer net.

 

Comptes de pèrdues i guanys dels nou primers mesos del 2020 i del 2019

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada