Nota de resultats del tercer trimestre del 2020

Informació financera
Barcelona

Ercros recupera tones i facturació 

  • Ercros recupera tones i facturació en el tercer trimestre de 2020.
  • La forta crisi econòmica associada a la COVID-19 no ha suposat una caiguda desmesurada de l'Ebitda d'Ercros.
  • La baixada de preus i volums de venda ha estat en gran mesura compensada per la reducció del preu dels aprovisionaments i subministraments.
  • Malgrat un entorn econòmic advers, Ercros manté una sòlida situació financera: té 63 milions d'euros de liquiditat; s'ha incrementat de forma significativa el seu flux de caixa lliure; i ha reduït el seu deute financer net.

 

Comptes de pèrdues i guanys dels nou primers mesos del 2020 i del 2019

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,