Presentació de resultats del 2019

Informació financera
Barcelona

Els resultats del 2019 en imatges


La presentació dels resultats del 2019 conté els gràfics i quadres que expliquen els resultats anuals d'Ercros. També presenta, entre una altra, informació sobre retribució a l'accionista, evolució dels paràmetres principals ASG.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada