Presentació de resultats del 2019

Informació financera
Barcelona

Els resultats del 2019 en imatges


La presentació dels resultats del 2019 conté els gràfics i quadres que expliquen els resultats anuals d'Ercros. També presenta, entre una altra, informació sobre retribució a l'accionista, evolució dels paràmetres principals ASG.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,