Presentació de resultats del 2020

Informació financera
Barcelona

Els resultats del 2020 en imatges

La presentació dels resultats del 2020 conté els gràfics i quadres que expliquen els resultats anuals d'Ercros. També presenta, entre altres, informació sobre retribució a l'accionista i evolució dels principals indicador d'ASG.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,