Previsió de resultats del primer semestre del 2022

Informació financera
Barcelona

Ercros preveu un ebitda dins del rang [70-75] milions i un benefici dins del rang [40-45] milions

Ercros preveu obtenir, en el primer semestre de 2022:

  • Un ebitda ordinari dins del rang [70-75] milions d'euros, i un benefici dins del rang [40-45] milions d'euros. Aquestes xifres comparen amb un ebitda de 44,5 milions d'euros i un benefici de 20,26 milions en el mateix període de l'any anterior.
  • Unes vendes de productes acabats dins del rang [510-540] milions d'euros i una contribució dins del rang [170-180] milions d'euros. Aquestes xifres comparen amb unes vendes de 359,97 milions d'euros i una contribució de 139,11 milions d'euros en el mateix període de l'any anterior.

L'estimació s'ha realitzat sobre la base dels resultats tancats al mes d'abril i la visibilitat del mercat al maig i juny.

Creiem que la tendencia dominant de l'any 2022 serà positiva i clarament millorarà els ja bons resultats que vam obtenir el 2021. No ens podem pronunciar, però, sobre en quant ho farà, per la manca de visibilitat que l'alt nivell d'incertesa d'aquests moments imposa.

Els majors riscos els seguim veient en la continuació de la guerra d'Ucraïna i en l'efecte negatiu d'aquest conflicte sobre el preu de les energies. Probablement, el cost de les energies continuarà sent alt, però creiem que la disponibilitat dels subministraments (de gas i petroli) no es veurà afectada.

D'altra banda, a nivell mundial, continua havent-hi problemes seriosos en el manteniment de la cadena de subministraments de matèries primeres, i de forma gradual està apareixent un alentiment del creixement del PIB, com a conseqüència del fort shock d'oferta (de l'enorme pujada del preu de les energies i matèries primeres) que estem observant.

Així mateix, en la segona meitat de l' any, i en la mesura que augmenti la competència internacional procedent d' altres zones geogràfiques amb costos energètics més baixos, podríem observar un cert debilitament en el preu dels nostres productes, la qual cosa dificultaria la translació a preus dels alts costos que probablement seguirem suportant.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,